Projecten

BRL SIKB 7800 Chemie opslag

Bij de verwerking komen sterk geurende dampen vrij die afgezogen worden en gereinigd moeten worden. Hiervoor is een gaswassysteem geleverd die voorzien moest worden van chemicaliën opslag en doseersystemen die aan de regelgeving moesten voldoen.

Samenvattend

  • 3x BRL – SIKB7800 Chemieopslag en doseerinstallatie
  • 12,4 m3 PE-100 natronloog (NaOH 33%) dubbelwandige tank KIWA keur BRL K21009
  • 3,5 m3 PE-100 zwavelzuur (H2SO4 78%) dubbelwandige tank  KIWA keur BRL K21009
  • 12,4 Natrium Hypochloriet (NaOCl 12,5%) dubbelwandige GVK tank KIWA keur BRL K21011

Door middel van chemie doseersystemen geplaatst in PE doseerkasten worden de chemicaliën gedoseerd naar een damp reinigings, gaswas systeem.

De doseringen vinden plaats door 3 dubbelwandige PTFE/PE MAK 2-dose leidingsysteem.

Het leidingtraject was ongeveer 3x 100 meter lang. Het traject werd voor een deel geïsoleerd en getraced uitgevoerd. De doseercapaciteit was maximaal 3x 60 liter per uur.

Vanuit de buiten opgestelde vulkasten werden de tanks gevuld. Door middel van een radarniveaumeting zorgden we voor niveaubewaking.

De besturing en beveiliging van het systeem gebeurt vanuit de meegeleverde, geïnstalleerde schakelkasten. Die zijn gekoppeld aan het bovenliggend systeem van de klant. Het systeem voldoet aan de wettelijke eisen en is BRL – SIKB7800 gecertificeerd. Chemicaliënleverancier Brenntag heeft daarnaast een afname inspectie gedaan en akkoord gegeven op de uitvoering voor deze tankvulling.

Engineering, montage, oplevering en in bedrijfstelling

Opvolgend: jaarlijkse inspectie, service van de installaties

Uitdagingen van dit project

  • Niet veel toegangsruimte bij de montagetanks;
  • Langer en moeilijk traject op hoogte van de doseerleidingen;
  • Omschakeling van oud naar nieuw systeem in korte tijd, om bedrijfsstilstand te voorkomen. We combineerden ons werk op een weekenddag met andere disciplines; de gaswasser startklaar maken en de opstart van het afzuigsysteem.

Project in beeld