Service & onderhoud

Service & onderhoud aan kunststof installaties

We hebben uw nieuwe kunststof installatie afgeleverd, gemonteerd en geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. Wilt u jarenlang blijven vertrouwen op een bedrijfszekere werking van uw installatie? Kies dan ook voor service & onderhoud door de vakmensen van Makronyl. Vooral gaswassers en SIKB 7800 (BRL)-installaties (chemie-opslag en pompinstallaties) moet u goed laten onderhouden om storingen te voorkomen. Wij onderhouden ook installaties die wij zelf niet hebben geleverd.

Meer zekerheid door regelmatige inspecties

Als klant kun u ervoor kiezen 1 of 2 keer per jaar een inspectie te laten uitvoeren, voor een vast bedrag per jaar. Wij inspecteren de installatie zowel visueel als technisch. Vervolgens stellen wij een rapportage op, met eventuele verbeterpunten. Eventueel voeren wij de aanpassing of reparatie uit aan de installatie. Dit onderhoudsrapport is van waarde voor het bevoegd gezag. Handig!

Snelle storingsopvolging

Is er toch een storing, dan weet u in elk geval zeker dat dat niet ligt aan achterstallig onderhoud. Kunt u de storing niet zelf oplossen? Dan komen wij snel langs, zodat de uitval zo kort mogelijk is. Wij begrijpen uw belang.

Kies ook voor de zekerheid van periodiek onderhoud

Diensten

Benieuwd naar wat we nog meer doen?

Engineering

Productie

Montage & installatie

BRL SIKB7800 (her) inspecties

Installatie verhuur