Projecten

BRL K903 SIKB 7800 Natronloog (NaOH) en IJzerchloride (FeCl3) Chemie opslag

Voor het afvalwater zuiveringsproces zijn 2 doseerpompsystemen nodig. Deze dienen te onttrekken uit een Natronloog NaOH 33% en ijzerchloride FeCl3 40% PE opslagsysteem. De chemicaliën opslagsystemen dienen aan de regelgeving te voldoen.

Samenvattend

• 2x BRL 903 – SIKB7800 chemieopslag en doseerinstallatie;
• 6 m3 PE-100 natronloog (NaOH 33%) dubbelwandige tank voorzien van KIWA keur BRL K21009. Voorzien van lekdetectie en overvulsysteem;
• 6 m3 PE-100 natronloog (FeCl3 40%) dubbelwandige tank voorzien van KIWA keur BRL K21009. Voorzien van lekdetectie en overvulsysteem;
• De doseersystemen staan aan de andere zijde van de muur in een aparte ruimte opgesteld;
• Er wordt gedoseerd naar de waterbezinktank;
• Het leidingtraject was ongeveer 2x 35 meter lang.;
• De doseercapaciteit was maximaal 2x 10 liter per uur;
• Vanuit de, tegen de tanks, opgestelde vulkasten met AKZO koppelingen kunnen de tanks gevuld worden. Door middel van een radarniveaumeting zorgden wij voor niveaubewaking;
• De besturing en beveiliging van het systeem gebeurt vanuit de meegeleverde, geïnstalleerde schakelkasten. Het systeem voldoet aan de wettelijke eisen en is BRL K903 – SIKB7800 gecertificeerd. De signaal lampen en akoestische meldingen voor 90% en 95% vul niveaus zijn hierin geborgd.

Het systeem is volledig automatisch werkend, compleet geëngineerd, geproduceerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door Makronyl. Deze installatie wordt jaarlijks door ons geïnspecteerd.

Uitdagingen van dit project

• Montage van de tanks en vulkasten in een beperkte ruimte met beperkte doorgang en hoogte terwijl de gewenste inhoud vanuit de klant vast stond;
• Korte omschakeltijd tussen oud en nieuwe installatie.

Project in beeld