Projecten

PP Dubbeltraps damp gaswasser

Bij het afzuigen van meng/reactor ketels bij de klant komen sterke verontreinigingen vrij die dienen afgevangen te worden, hiervoor is een afzuig met reinigingssysteem geïnstalleerd op locatie om aan de ARBO en uitstoot normen te kunnen voldoen.

Samenvattend

 • Levering afzuigsysteem max 1500m3/h;
 • Uitwassing: meerdere afgas stromen vanuit reactie ketels: o.a. Azijnzuurdamp en Melkzuur
 • Gegarandeerde uitwas rendement 99%;
 • Systeem voorzien van:
 • PP dubbeltraps gaswasser;
 • PE doseerkast met Natronloog NaOH50% doseer pomp systeem;
 • besturing voorzien van touchscreen sturing op basis van pH en geleidbaarheid Ec;
 • HDPE/PP RMV315 ventilator frequentie geregeld voorzien van geluiddempende omkasting en perszijdige geluiddemper zodat de geluiduitstraling naar de omgeving minimaal is;
 • PP/HDPE damp afzuigleidingsysteem.

Het systeem is compleet geëngineerd, geproduceerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door Makronyl.

Zwaarte punten van dit project

 • Er was de beperkte inbouwruimte, hoogte t.b.v. het te behalen was rendement. Om die reden is er gekozen voor voldoende contacttijd voor een dubbeltraps gaswasser;
 • Door de beperkte toegang tot de opstelplaats moest de gaswasser in delen naar de opstelpositie en kon daar pas samengesteld worden;
 • Het project moest in 1 (zomer) stopweek compleet geïnstalleerd en opgeleverd worden op locatie rekening houdend met de disciplines die de klant zelf diende uit te voeren (o.a. bouwkundig);
 • Ventilator moest geruisloos functioneren.

Project in beeld