Projecten

BRL K903 SIKB 7800 Natronloog (NaOH) Chemie opslag

Ten behoeve van energie terug winning moest een reactor en een pompsysteem voorzien worden van een Natronloog NaOH 33% chemicaliën opslag en doseersystemen die aan de regelgeving moesten voldoen.

Samenvattend

• 1x BRL 903 – SIKB7800. Chemieopslag en doseerinstallatie;
• 25 m3 PE-100 natronloog (NaOH 33%), dubbelwandige getracde en geïsoleerde tank voorzien van KIWA keur BRL K21.009;
• Voorzien van lekdetectie en overvul bewakingssysteem.

2 parallel geplaatste Natroloog doseersystemen zijn gemonteerd in een naast geplaatste PE doseerkast. Vanuit deze doseerkast worden de Natronloog stromen gedoseerd naar de PE reactor en een injectie punt in de leiding voor de recirculatie pomp.

De doseringen vinden plaats door 2 dubbelwandige MAK-2dose leidingsysteem PTFE/PE uitgevoerd.

Deze leidingen zijn getraced en geïsoleerd uitgevoerd.

Het leidingtraject was ongeveer 2x 150 meter lang. Het traject werd geheel geïsoleerd en getraced uitgevoerd.  De doseercapaciteit was maximaal 1x 30 liter per uur en 1x 200 liter per uur.

Vanuit de, tegen de tank, opgestelde vulkast kan de tank gevuld worden. Door middel van een radarniveaumeting zorgden we voor niveaubewaking.

De besturing en beveiliging van het systeem gebeurt vanuit de meegeleverde, geïnstalleerde schakelkasten. Het systeem voldoet aan de wettelijke eisen en is BRL K903 – SIKB7800 gecertificeerd.

Het systeem is volledig automatisch werkend, compleet geëngineerd, geproduceerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door Makronyl. Deze installatie wordt jaarlijks door ons geïnspecteerd.

Uitdagingen van dit project

• Montage van de tank, onder een bestaand (niet te demonteren) afdak;
• Montage op hoogte van de doseerleidingen over de leidingbrug in onverhard gebied.

Project in beeld