Projecten

Afzuig systeem met koolfiltratie dampreiniging

Op locatie in het noorden van het land worden 5 grote RVS mest opslagtanks met een PE leidingstelsel afgezogen zodat de vrijkomende damp uit deze opslag capaciteit gericht behandeld kan worden middels actief kool filtratie.

De afgezogen dampen zijn sterk geurend.

Door middel van een op maat gemaakt trekonderbrekers worden de RVS tanks afgezogen. Het PE leidingstelsel is oplopend in diameter van tank naar tank gekoppeld en centraal aangesloten in een, in zeecontainer, opgestelde ventilator. De uitstoot van de RMV ventilator geschiet via een PE actief koolfilter met naast geplaatste schoorsteen.

De montage heeft plaatst gevonden met hoogwerker op extreme hoogte.

Samenvattend

• Geëngineerde trekonderbrekers per tankaansluiting voor zowel beluchting als ontluchting;
• Afzuig, reinigingscapaciteit 2000m3/h RMV ventilator;
• Ca. 100 meter PE leidingwerk diam.125-160-200-250-315mm.;
• Aktief koolfilter systeem diepbed met los gestorte kool.

Het afzuig systeem is volledig geëngineerd, geproduceerd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld door Makronyl. Tevens is de installatie opgeleverd door de dampdebieten in te regelen en te meten.

Uitdagingen van dit project

• Overleg met meerdere disciplines om tot het gewenste resultaat te komen;
• Montage op extreme hoogte ca. 30 meter;
• Bepalen trekonderbreker, vormgeving en afmeting met de verschillende belastingen t.a.v. capaciteiten vullen/legen RVS tanks, damponttrekking zodat er geen directe uittrede naar de omgeving plaatsvindt;
• Perfecte prefabricage zodat er minimale hoeveelheid verbindingslassen nodig zijn op locatie.

Project in beeld