#gaswassing #koolfiltratie #totaalontzorging #mooiwerk

Her instructie nieuwe medewerkers van damp reinigings afzuigsysteem.
Het systeem is al ca 1,5jaar in gebruik, uitwendig wat vervuild maar functioneel goed op orde. Klant wenst jaarlijkse inspectie/klein onderhouds contract zodat het systeem op orde blijft, wordt verzorgd…niet alleen nieuwbouw maar ook het op orde houden van door ons geleverde systemen, klanten totaal ontzorgen is ons vak!