#doseersysteem #chemie

Batch doseersysteem met touchscreen bediening.
Zo compleet en mooi kunnen we een installatie het leveren en in bedrijfstellen.
Chemie selecteren, hoeveelheid en naar welke roertank en doseren maar. Geen gesjouw met chemie meer, wel zo veilig.
Natuurlijk hoort hier een kunststof doseerkast, tanksysteem en leidingsysteem bij….anders waren we Makronyl niet…..