DEEL DE CHEMIE OP FACEBOOK

DEEL DE CHEMIE OP TWITTER

DEEL DE CHEMIE OP LINKEDIN

DEEL DE CHEMIE OP GOOGLE+

NEEM DIRECT CONTACT OP

DEEL DE CHEMIE OP YOUTUBE

Kunststof (dubbelwandige) Leidingsystemen

DEEL DE CHEMIE

Kunststof (dubbelwandige) Leidingsystemen

Makronyl produceert en monteert leidingsystemen van kunststof voor vele toepassingen.

Ventilatie- en afzuigleidingen
Complete pijpennetwerken voor het afzuigen van veelal (lichte) chemische dampen, voornamelijk gemaakt van PVC, HDPE, PP of PPs. Makronyl kan het leidingensysteem dimensioneren, maar produceert en monteert ook op basis van uw tekening/ontwerp. Wij bouwen probleemloos componenten uit ons standaardprogramma in, zoals: geluiddempers, (elektrische) regelkleppen, dampdichte afsluitkleppen, terugslagkleppen, afzuigkappen en afzuigarmen.

Drukleidingen
Drukleidingen worden toegepast voor vloeistoftransport. Wij adviseren u graag bij de materiaalkeus, toegesneden op de ontwerpcondities en de toepassing. PVC(-C), Hdpe, PP of eventueel PVDF zijn gangbare materialen voor drukleidingen. Wij testen elk door ons gemonteerd drukleidingsysteem af met een druktest om lekdichtheid te garanderen.

Dubbelwandige leidingsystemen
Bij doseersystemen voor chemicaliën valt de keuze steeds meer op dubbelwandige systemen, op grond van milieu- en veiligheidsaspecten. De mediumvoerende binnenbuis is van materiaal dat goed bestand is tegen de chemicaliën. De buitenbuis kan van hetzelfde materiaal zijn, maar keuze voor een andere kunststofsoort is ook mogelijk.

Makronyl verwerkt standaard drie dubbelwandsystemen:

De dubbelwandige systemen zijn goed aan te sluiten op onze doseerkasten als dit vooraf is aangegeven.

Scheepsleidingen
Speciale hulpstukken die standaard niet in de markt verkrijgbaar zijn leveren wij aan meerdere jachtwerven. Wij beschikken over montagemedewerkers die gewend zijn naar uw wens leidingsystemen in schepen aan te leggen. Alle door u gewenste thermoplastische kunststoffen komen in aanmerking.

BEL ONS DIRECT