DEEL DE CHEMIE OP FACEBOOK

DEEL DE CHEMIE OP TWITTER

DEEL DE CHEMIE OP LINKEDIN

DEEL DE CHEMIE OP GOOGLE+

NEEM DIRECT CONTACT OP

DEEL DE CHEMIE OP YOUTUBE

Geluiddempers (standaard-, coulisse- en bochtdempers)

DEEL DE CHEMIE

Een overmaat aan geluid is heel hinderlijk in werk- of woonomgeving. Makronyl produceert geluiddempers, die zowel het hinderlijke suizen (stromingsgeluid) als storingen vanuit andere geluidsbronnen kunnen dempen. De dempers zijn toe te passen in een luchtleidingstelsel, maar ook aan de perszijde of de aanzuigzijde van de ventilator. Wij kunnen u op grond van onze ervaring vrijwel altijd een passende oplossing te bieden om het aanwezige geluid naar een gewenst niveau terug te brengen. Zonodig voeren wij geluidsmetingen uit.

Standaarddempers
De standaard ronde gladde dempers (type MD) zijn meestal afdoende, eventueel extra voorzien van een dempende kern, zonodig met een kortere inbouwlengte. Makronyl produceert dempers van PVC, PP, PE, PPs en PVDF. Standaard pijpmaten zijn 110 t/m 800 mm, in standaardlengtes van 500, 1000, 1500, 2000, 2500 mm. Tussenliggende maten zijn ook leverbaar.

Coulissedempers
Coulissedempers zijn dé oplossing als een zeer hoge dempingwaarde vereist is. Eén of meerdere platen van dempend materiaal, ingepakt in kunststof, vangen het geluid door de smalle doorgangen voor de luchtstroom effectief weg. Deze dempers hebben een geringe stromingsweerstand en zijn altijd rechthoekig van vorm.

Bochtdempers
Bochtdempers komen hoofdzakelijk in aanmerking als er geen ruimte is voor een rechte demper of wanneer de klant de aanwezige opstelling niet wenst te wijzigen.

BEL ONS DIRECT