DEEL DE CHEMIE OP FACEBOOK

DEEL DE CHEMIE OP TWITTER

DEEL DE CHEMIE OP LINKEDIN

DEEL DE CHEMIE OP GOOGLE+

NEEM DIRECT CONTACT OP

DEEL DE CHEMIE OP YOUTUBE

Kiwa BRL K903

"Makronyl is BRL K903 gecertificeerd als installateur!"

DEEL DE CHEMIE

Wanneer nodig?

Bedrijven die onder het Activiteitenbesluit (BARIM) vallen, zijn wettelijk verplicht om bovengrondse installaties voor de opslag van chemicaliën onder certificaat te laten installeren door een volgens BRL-K903 gecertificeerde installateur. Makronyl is gecertificeerd als installateur. Wij dienen de installatie aan te leggen volgens een goedgekeurde RI&E alvorens een certificaat conform BRL-K903 kan worden afgegeven. Alle tanks, lekbakken, appendages, leidingen, enz. ten behoeve van de opslag van vloeibare brandstoffen en chemicaliën zullen onderdeel zijn van deze RI&E.
Klik op deze link voor een schematische weergave.

PGS 31

Al langere tijd is er behoefte aan een richtlijn voor chemicaliën in tankinstallaties. In de loop van de jaren zijn er verschillende initiatieven genomen om te komen tot een standaard. Ook bij de actualisatietrajecten van de PGS 28, PGS 29 en PGS 30 is dit gedaan. Voor enkele aspecten van een tankinstallatie (bijvoorbeeld internationaal ontwikkelde normen voor het ontwerp) zijn de uitgangspunten van deze richtlijnen immers ook bruikbaar voor tankinstallaties die worden gebruikt voor de opslag van chemicaliën. Deze initiatieven leiden helaas soms ook tot onduidelijkheden, mede als gevolg van de specifieke kennis die nodig is om te kunnen beoordelen of er sprake is van een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslagvoorziening. PGS 31 geeft eenduidigheid voor het ontwerp en opslag van chemicaliën in tankinstallaties.


Doel van PGS 31
Het doel van PGS 31 is de beschrijving van de stand der techniek ten aanzien van arbeidsveiligheid, milieuveiligheid en brandveiligheid voor de drukloze, bovengrondse en ondergrondse opslag van gevaarlijke vloeibare stoffen en mengsels, in één of meer tanks. (volledige versie lezen klik hier)

Een BRL K-903 installatie dient minimaal te bevatten:

Dit lijstje is uiteraard nog verder uit te breiden. In elk project nemen we alles mee, gekoppeld aan een gedegen planning, zodat duidelijk is wanneer u de installatie operationeel veilig in gebruik kunt nemen.

BEL ONS DIRECT